190121BASentrevistalleure

(BÀSICS) Entrevista a Gabriel Barba, portaveu de la Xarxa d’Entitats de Lleure Divers en Lluita