290522SAfestaflors

La tercera edició de Flors al Mercat guarneix la plaça de Margarida Xirgu