VPA_00122113

La bàscula del Regulador, l'utensili que va pesar milers de barcelonins