040918MGpisosrusc

Micropisos de 2,6 m2, l'última proposta d'habitatge assequible