190220btv73expotransnitria

Transnístria, un país que no existeix als mapes