video Welkom en uitleg door bewoonster De Blankemate (mevr. W. Hartmans)