Gustav Enstedt: Institutet för språk och folkminnen, avdelningen Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg – textproduktion