David Sveder: Kommunikationsavdelningen, Högskolan i Halmstad – textproduktion, textgranskning och översättning